Privacy verklaring

Datum: 13-08-2018

Privacy verklaring Fotografieuitdaging.nl

5 juni 2018

 

Fotografieuitdaging.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://fotografieuitdaging.nl/ en https://leden. fotografieuitdaging.nl/ en gerelateerde websites en diensten.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 5 juni 2018.

 

Fotografieuitdaging.nl, gevestigd aan Konnetlaantje 4 1435 HW Rijsenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://fotografieuitdaging.nl 

Konnetlaantje 4 

1435 HW Rijsenhout 

+31624868320

 

Laura de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografieuitdaging.nl. Zij is te bereiken via info@lauradehaan.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotografieuitdaging.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Fotografieuitdaging.nl aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of je bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 

Soorten gegevens die worden verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;

• Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;

• Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;

• Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;

• Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotografieuitdaging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotografieuitdaging.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling;

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

• Om goederen en diensten bij je af te leveren;

• Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;

• Communicatie tussen fotografieuitdaging.nl en websitebezoekers;

• Opmaken en versturen van facturen;

• Spampreventie;

• Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

• Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotografieuitdaging.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotografieuitdaging.nl) tussen zit. Fotografieuitdaging.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Phoenix voor de website https://fotografieuitdaging.nl, Huddle voor de ledensite http//:leden.fotografieuitdaging.nl, Enormail voor het versturen van e-mails en PayPro als betaalsysteem om cursussen aan te kunnen schaffen. Met al deze bedrijven zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotografieuitdaging.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotografieuitdaging.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotografieuitdaging.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account in de ledensite, of door ons even te mailen op info@fotografieuitdaging.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fotografieuitdaging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We zorgen er zo goed mogelijk voor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 

• Encryptie van data;

• Pseudonimiseren van data;

• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

• Overdrachten alleen over SSL.

 

Fotografieuitdaging.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fotografieuitdaging.nl

 

Fotografie Uitdaging Community · info@fotografieuitdaging.nl · Fotografie Uitdaging Community · · ·